• 1

مهمتـــرین ویژگی های نـــرم افزارهای ایـــده پــــردازان کارآفــــرین

سازگاری با نسخه های مختلف سیستم عامل ویندوز ، پشتیبــانی از تعداد بالای کاربران با سرعت و کارایی مناسب ، قابل پیاده سازی برای ادارت شهرداری با حداقل زمان ممکن